Απαγορεύεται, η άνυ αδείας ή παραπομπής στην πηγή, οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με οποιοδήποτε τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του loveway.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του loveway.gr παρέχεται στους χρήστες του αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην loveway.

Η συμμετοχή πελατών σε ομαδικές διαδικτυακές συναντήσεις (teleconference) προϋποθέτει κόσμια και διακριτική συμπεριφορά εκ μέρους τους. Όσοι δεν συμμορφώνονται χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε τηλεσυναντήσεις χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων.
Απαγορεύεται ρητά η εγγραφή βίντεο και η καταγραφή εικόνων και ήχου των παραπάνω τηλεσυναντήσεων για οποιαδήποτε χρήση.

Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση από το loveway.gr σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται σε κάθε ιστοσελίδα.

Το περιεχόμενο του loveway.gr δεν είναι ενημερωτικό και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει στο website αποδειχθεί ανακριβής. Δεν ευθυνόμαστε ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του website ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα έχουμε εντάξει στο website και θα προέρχονται από εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο website και προέρχονται από τρίτους. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από websites τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως το website μας να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυώμεθα προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τα websites ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

Η loveway διατηρεί το δικαίωμα ώστε, σε όλες τις σελίδες περιεχομένου ή υπηρεσιών στο δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του, να προβάλλει, το λογότυπό της και διαφημιστικά/προωθητικά μηνύματα κάθε τύπου, και μεγέθους. Δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τους διαφημιζόμενους στο loveway.gr

υλικό που δημοσιεύεται στο loveway.gr μπορεί να μην είναι κατάλληλο για παιδιά ή ανηλίκους και επίσης να μην ταιριάζει με τις απόψεις ή πεποιθήσεις του μέσου πολίτη σχετικά με διάφορα θέματα.

Συνεδρίες

Ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τις αποφάσεις του/της, επιτυχίες και επιτεύγματα. Ο Coach δεν μπορεί και δεν θα επιμείνει στο να προβεί ο πελάτης σε συγκεκριμένες ενέργειες ή αποφάσεις και δεν θα υποσχεθεί την επίτευξη κανενός συγκεκριμένου στόχου.